בעת הזו אסור לשתוק!
האנרכיה ברחובות רמלה, לוד ומקומות אחרים, מאיימת על קיומנו כחברה.
יש לנו כעת כמנהיגי הציבור משימה אחת – לפעול להרגעת הרוחות, להבנה של ערבים ויהודים כאחד שאנחנו שכנים ולא אויבים.
אנא מכם, חיזרו לבתים, חדלו מהאלימות, אל תהרסו את הבית מבפנים.

— 🟣 Esawi Frej 'עיסאווי פריג (@EsawiFr) May 11, 2021